ul. Osobowicka 41 i 43A, 51-110 Wrocław

tel. 601 709 629, kom. 601 771 404
email: micygala@kamieniarstwo.wroclaw.pl

Zakład Kamieniarski Ewa Micygała                                                      email: micygala@kamieniarstwo.wroclaw.pl                                 tel. 601 709 629, kom. 601 771 404