Pamięć o naszych najbliższych, którzy od nas odeszli żyje w nas. Wyrazem tego jest dbałość o miejsca ich spoczynku.

      Wychodzimy naprzeciw osobom zapracowanym, mieszkającym w innych rejonach Polski lub poza Polską, które osobiście nie mogą zadbać o groby swoich bliskich.

      Pracę wykonujemy zgodnie z życzeniami Klienta według kilku wariantów opisanych w ofercie cenowej. Realizacja zleceń dokumentowana jest zdjęciami „przed” i „po” wykonaniu usługi. Zdjęcia Klient otrzymuje od nas pocztą elektroniczną lub w innej ustalonej formie.

 Pozdrawiamy i zapraszamy do współpracy!

Mapa Cmentarza