• AVE MARIA
 • POKÓJ JEGO DUSZY
 • JEZU UFAM TOBIE
 • NIECH SPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM
 • SPOCZYWAJ W BOGU
 • SPOCZYWAJ W SPOKOJU
 • SPOCZYWAJ W POKOJU
 • BOŻE ZBAW
 • WOLA TWOJA PANIE
 • W BOGU JEDYNA NADZIEJA
 • BÓG TAK CHCIAŁ
 • NIE UMIERA TEN KTO ŻYJE W SERCACH NASZYCH
 • KOGO UTRACILIŚMY WIESZ TYLKO TY BOŻE (I SERCA NASZE)
 • ŻYCIE PRZEMIJA PAMIĘĆ POZOSTANIE
 • W NASZYCH SERCACH ŻYĆ BĘDZIESZ WIECZNIE
 • KTO WIERZY ŻYĆ BĘDZIE
 • POWIĘKSZYŁ GRONO ANIOŁKÓW
 • ŚPIJ ANIOŁKU
 • WIECZNOŚĆ CZEKA CZAS UCIEKA (Jan Paweł II)
 • PAN MOIM ŚWIATŁEM I ZBAWIENIEM MOIM
 • JEZU NIE BĄDŹ MI SĘDZIĄ ALE ZBAWICIELEM
 • ŚMIERĆ RODZI NAS DO ŻYCIA
 • ŚPIESZMY SIĘ KOCHAĆ LUDZI TAK SZYBKO ODCHODZĄ
 • KOCHAMY WCIĄŻ ZA MAŁO I STALE ZA PÓŹNO
 • JEZU TWOIM JESTEM W ŻYCIU I ŚMIERCI
 • NIEŚMIERTELNOŚĆ PRZYJDZIE PRZEZ ŚMIERĆ
 • WSZYSTKO CO SIĘ KOŃCZY JEST ZA KRÓTKIE
 • WIECZNOŚĆ CZEKA CZAS UCIEKA