Nagrobki pojedyncze serpentynity

Serpentynit – skała metamorficzna utworzona w strefie epi metamorfizmu regionalnego niskiego stopnia, powstała w wyniku metasomatozy hydrotermalnej. Nazwa pochodzi od minerałów serpentynowych, które są głównym składnikiem tej skały.

Barwa zielona, niebieskozielona, brunatna, czerwona, żółta, lub czarna. Jest skałą zwięzłą, kruchą, często silnie spękaną poprzecinaną licznymi żyłkami wtórnych minerałów (kwarcchalcedonopalsepiolitmagnetyt i in.). Tworzy duże masywy lub niewielkie ciała w obrębie skał ultrazasadowych.

Występuje w Polsce: NasławiceJordanów Śląski (masyw serpentynitowy Gogołów-Jordanów), Bystrzyca GórnaKlinek – Góry SowieSzklary k. Ząbkowic Śląskich (masyw serpentynitowy Szklary), GrochowaMikołajówBrzeźnica k. Ząbkowic Śląskich (masyw serpentynitowy Braszowice-Brzeźnica), Złoty Stok.